Во Македонија има 18859 m3 отпад

Акција за собирање на стара хартија

ВКЛУЧЕТЕ СЕ' ВО АКЦИЈАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА СТАРА ХАРТИЈА...

Откриени повеќе од 300 диви депонии во ...

Преку мобилната апликација за мапирање на нелегален отпад, како и преку веб страната на Ајде Македонија, досега се забележани повеќе од 300 диви депонии во земјава...

Дебата „Македонските и светски предизвици во ...

На ден 14-ти септември, 2015 г. беше одржана јавна дебата по повод предизвиците со отпадот во Охрид и Македонија, но и за споделување на успешните примери на управување со истиот...