Ајде да придонесеме за почиста околина-Тетово

Организација на Civica Mobilitas на Факултетот за бизнис и администрација при УЈИЕ во Тетово се одржа регионалниот форум на тема „Ајде да придонесеме за почиста околина". Носечка тема беше соработката и заедничката акција за почиста животна средина. Претставниците на Ајде Македонија Iva Apostolska и Baze Josifovski зборуваа за концептот „нула отпад“ како решение за проблемот со отпадот. Засегнатите страни се договорија да превземат чекори за решавање на проблемите со загадувањето, а Ајде Македонија специфично во делот на управување со отпадот.