Креирај нов корисник

Почитуван/а,
со креирањето на корисничка сметка ви се овозможува:

  • Внесување на отпадни локации на мапата на нелегален отпад во Македонија
  • Користење на Android апликацијата за мапирање од мобилниот телефон
  • Евиденција на бројот и видот на внесени отпадни локации
  • Можност да волонтирате во тимот на Ајде Македонија
  • Регистрација на ваш тим во националната акција за чистење
  • Можност да бидете дел од тим во националната акција за чистење

Заедно можеме повеќе,
За чиста и здрава Македонија !